Ви є тут

Основи теорії та розрахунку засобів механізації переміщення вантажу

Основи теорії та розрахунку засобів механізації переміщення вантажу : навч. посіб. / Б. Д. Борисевич, Б. І. Смага, В. М. Сенчішак, В. Я. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 256 с.

Навчальний посібник складається з передмови, дев'яти розділів і додатків. В перших семи розділах посібника наведений теоретичний матеріал, необхідний для виконання контрольних завдань. У восьмому розділі – приклади виконання цих завдань. В дев'ятому розділі - двадцять груп контрольних завдань, вибір яких здійснюється по трьох останніх цифрах залікової книжки студента.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved