Ви є тут

Топографічне і будівельне креслення

Мельниченко, Г. Г. Топографічне і будівельне креслення : лабораторний практикум. Ч.2 / Г. Г. Мельниченко, Н. Г. Федоришин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 98 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочого навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом "Геодезія, картографія та землевпорядкування".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved