Ви є тут

Електротехніка

Основи енергоефективності


Гладь, І. В. Основи енергоефективності : конспект лекцій / І. В. Гладь, Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 113 с.

Конспект лекцій складений відповідно до робочої програми дисципліни “Основи енергоефективності” згідно з навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Електротехнічні системи електроспоживання”. Конспект лекцій містить загальну характеристику енергетичної ефективності електротехнічних комплексів, особливості енергоаудиту промислових і побутових об’єктів. Розглядаються основні способи вимірювання потужності й енергії діючих об’єктів, технічні характеристики портативних вимірювальних приладів і схеми їх увімкнення, а також способи зменшення електроспоживання.

Електротехнологічні установки


Николин, У. М. Електротехнологічні установки : методичні вказівки для самостійної роботи / У. М. Николин, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 63 с.

Методичні вказівки розроблені для самостійної роботи бакалаврів напрямку підготовки 141 – Електротехніка та електротехнології, заочної та дистанційної форм навчання. Вказівки розроблено згідно з робочою програмою дисципліни “ Електротехнологічні установки” навчального плану спеціальності та освітньо-професійної програми.

Перехідні процеси в електричних системах


Перехідні процеси в електричних системах : методичні вказівки для самостійної роботи / В. С. Костишин, У. М. Николин, П. О. Курляк, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 55 с.

Методичні вказівки розроблені для самостійної роботи бакалаврів напрямку підготовки 141 – Електротехніка та електротехнології заочної та дистанційної форм навчання. Вказівки розроблено згідно з робочою програмою дисципліни “ Перехідні процеси в електричних системах ” навчального плану спеціальності та освітньо-професійної програми.

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл : практикум. Трифазні лінійні електричні кола / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 31 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Елекротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування. У практикумі наведено основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічної роботи № 3 «Трифазні лінійні електричні кола», приклад виконання завдання. Призначений для застосування студентами різних форм навчання.

Електричні машини


Електричні машини : збірник задач і вправ для практичних занять та самостійної роботи над дисципліною. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 57 с.

Збірник задач і вправ для практичних занять та самостійної роботи над дисципліною складений відповідно до робочої програми дисципліни «Електричні машини» і містить чотири розділу. Кожен розділ складається із задач з їх розв'язуванням, які відповідають визначеному розділу програми курсу електричних машин. Призначений для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 7.05070103, 8.05070103 - «Електротехнічні системи електроспоживання».

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл : практикум. Лінійні електричні кола однофазного синусоїдного струму / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 41 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Елекротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування. У практикумі наведено основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічної роботи № 2 «Лінійні електричні кола однофазного синусоїдного струму», приклад виконання завдання. Призначений для застосування студентами різних форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved