Ви є тут

Вимірювальна техніка

Вимірювальний експеримент та обробка результатів


Піндус, Н. М. Вимірювальний експеримент та обробка результатів : курс. проектування / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 61 с.

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Вимірювальний експеримент та обробка результатів» містять короткі теоретичні відомості та завдання до курсової роботи із прикладами виконання.

Облік газу в системах газопостачання


Ксенич, А. І. Облік газу в системах газопостачання : конспект лекцій / А. І. Ксенич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 102 с.

У конспекті лекцій розглядається нормативна база та основи стандартизації обліку газу в системах газопостачання України. Наведено класифікацію, принцип роботи основних методів та засобів обліку природного газу в системах газопостачання.

Методи і засоби вимірювань


Кононенко, М. А. Методи і засоби вимірювань : лаб. практикум. Ч. 1 / М. А. Кононенко, Я. О. Сітко, В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 66 с.

Даний лабораторний практикум (Частина 1) призначено для виконання лабораторних робіт за темами Модулю1 «Вимірювання неелектричних величин» з дисципліни «Методи і засоби вимірювань» і дає можливість закріпити теоретичні знання, одержані на лекційних заняттях та набути навиків з виконання вимірювань неелектричних величин.

Методи і засоби вимірювань


Кононенко, М. А. Методи і засоби вимірювань : конспект лекцій / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 297 с.

У конспекті лекцій викладено лекційний матеріал з дисципліни «Методи і засоби вимірювань», який складається з двох частин: перша частина «Вимірювання неелектричних величин» для вивчення тем за модулем 1 і 2 частина «Вимірювання електричних величин» для вивчення тем за модулем 2.

Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки


Кононенко, М. А. Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки : практикум / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 76 с. -

У практикумі викладено методичні вказівки з виконання завдань на практичних заняттях з дисципліни «Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки» за модулем 2 робочої програми. Практикум містить теоретичні відомості з кожної теми практичного заняття, зміст завдання, вимоги до звіту та порядок його захисту.

Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки


Кононенко, М. А. Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки : конспект лекцій. Ч.2 / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 158 с.

У конспекті лекцій викладено лекційний матеріал з дисципліни «Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки», який складається з шести лекцій для вивчення тем за модулем 2: «Технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved