Ви є тут

Будівництво

Будівельна механіка


Андрусяк, А. В. Будівельна механіка : методичні вказівки для навчальної практики / А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 12 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам напряму підготовки 192 – "Будівництво та цивільна інженерія". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Викладено методичні вказівки і загальні вимоги до змісту та оформлення звіту з навчальної практики.

Будівельна механіка


Андрусяк, А. В. Будівельна механіка : методичні вказівки для виробничої практики / А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 27 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам напряму підготовки 192 – "Будівництво та цивільна інженерія". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Викладено методичні вказівки і загальні вимоги до змісту та оформлення звіту з виробничої практики.

Будівельна механіка


Будівельна механіка : метод. вказівки для курс. роботи / В. І. Артим, А. С. Величкович, О. М. Лев, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 78 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам напряму підготовки 6.060101 – "Будівництво". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану.

Основи будівельної справи


Долгопола, Г. Є. Основи будівельної справи : метод. вказівки / Г. Є. Долгопола, Я. М. Дрогомирецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 12 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Основи будівельної справи”. Методичні вказівки містять основні положення з вивчення даної дисципліни.

Будівельна механіка


Никифорчин, Ю. М. Будівельна механіка : лаб. практикум / Ю. М. Никифорчин, Р. С. Грабовський, А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 81 с.

Даний лабораторний практикум адресований студентам напряму підготовки 6.060101 – "Будівництво". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану.

Будівельна механіка (спецкурс частина 1)


Величкович, А. С. Будівельна механіка (спецкурс частина 1) : методичні вказівки для вивчення дисципліни / А. С. Величкович, В. І. Артим, О. М. Лев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 70 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам напряму підготовки 6.060101 – "Будівництво". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved