Ви є тут

Хімічна технологія

Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів


Гаєва, Л. Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів : лабораторний практикум / Л. Гаєва, М. Гордійчук. - 2-ге вид. з доп. і змінами. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 109 с.

Наведені загальні положення проведення лабораторних робіт і основні правила техніки безпеки, мету, зміст і порядок виконання роботи, теоретичні основи, опис кожного із приладів, обробка результатів та складання звіту.

Курсова робота


Курсова робота : метод. вказівки "Розрахунок апаратів повітряного охолодження" / Л. І. Гаєва, М. В. Гордійчук, Т. Й. Войцехівська, Я. М. Дем'янчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 115 с.

Методичні вказівки до виконнання курсової роботи складено згідно з робочими програмами дисципліни "Виробничі процеси і обладнання об'єктів автоматизації" та "Термодинаміка, теплопередача теплосилові установки".

Курсова робота


Курсова робота : метод. вказівки "Розрахунок апаратів повітряного охолодження" / Л. І. Гаєва, М. В. Гордійчук, Т. Й. Войцехівська, Я. М. Дем'янчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 115 с.

У тексті сформульовані мета, задачі, зміст і обсяг курсової роботи, порядок її виконання та захисту. Наводяться рекомендації з вибору окремих розрахункових величин, технологічного устаткування, оформлення текстової та графічної частини роботи.

Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів


Гаєва, Л. І. Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів : метод. вказівки, програма та контр. завдання / Л. І. Гаєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 76 с.

Наведені методичні вказівки, програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Типові технологічні процеси і об'єкти виробництв


Гаєва, Л. І. Типові технологічні процеси і об'єкти виробництв : лабораторний практикум / Л. І. Гаєва, Я. М. Дем'янчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 60 с.

Наведені загальні положення проведення лабораторних робіт і основні правила техніки безпеки, мета і зміст роботи, теоретичні основи кожного із процесів, порядок виконання роботи, обробка результатів та складання звіту.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved