Ви є тут

Туризм

Курортна справа


Нєвєнченко, А. І. Курортна справа : практикум / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 27 с.

Методичні вказівки для практикуму розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Курортна справа". Призначено для магістрів, що навчаються за спеціальністю 242
"Туризм".

Стратегія сталого розвитку туризму


Кінаш, І. П. Стратегія сталого розвитку туризму : практикум / І. П. Кінаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 36 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Стратегія сталого розвитку розвитку туризму". Методичні вказівки для проведення практичних занять призначені для закріплення знань з питань реалізації концепції сталого розвитку та отримання навичок та вмінь розробки стратегій сталого розвитку туризму.

Стратегія сталого розвитку туризму


Кінаш, І. П. Стратегія сталого розвитку туризму : метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни / І. П. Кінаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 41 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи, виконання індивідуального завдання, написання контрольних робіт студентами заочної форми навчання та вивчення дисципліни "Стратегія сталого розвитку туризму" для студентів спеціальності 242 - Туризм освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Бакалаврські роботи


Бакалаврські роботи : метод. вказ. / Я. М. Дрогомирецький, Г. Є. Долгопола, Я. С. Побігун О. В. Коробейникова [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2010. - 34 с.

Методичні вказівки з виконання бакалаврських робіт розроблені на кафедрі туризму згідно з робочим навчальним планом та у відповідності з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста напряму підготовки 0504 "Туризм" спеціальності "Туризм" і призначені для студентів вказаної спеціальності.

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт


Коробейникова, Я. С. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт : для студ. спец. 242 - Туризм / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 22 с.

У методичних вказівках викладено вимоги щодо змісту та оформлення магістерських робіт студентів спеціальності Туризм. Призначений для підготовки магістрів спеціальності 242 "Туризм".

Планування і організація туристичного бізнесу


Нєвєнченко, А. І. Планування і організація туристичного бізнесу : метод. вказ. для самостійного вивчення / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 26 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Планування і організація туристичного бізнесу”. Призначено для бакалаврів, що навчаються за напрямом підготовки 6.140103 “Туризм”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved