Ви є тут

Туризм

Рекреація


Долгопола, Г. Є. Рекреація : практикум / Г. Є. Долгопола. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 45 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення занять з дисципліни “Рекреація”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Туризм”. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Туристичне країнознавство


Долгопола, Г. Є. Туристичне країнознавство : метод. вказівки для вивчення дисципліни / Г. Є. Долгопола. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 10 с.

Методичні вказівки містять основні положення по вивченню дисципліни “Туристичне країнознавство”. Розроблені у відповідності з робочою програмою фахівців дисципліни за спеціальністю “Туризм”. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Введення в спеціальність


Коробейникова, Я. С. Введення в спеціальність : методичні вказівки / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 17 с.

Методичні вказівки призначені для засвоєння теоретичного курсу “Введення в спеціальність” студентів спеціальності “Туризм”. Завдання курсу – познайомити студентів з поняттям туризму в різних його трактуваннях і формах. Містить перелік питань, що розглядає дисципліна та анотований зміст трьох її модулів Значна увага приділяється прикладним питанням, тобто, практичній оцінці передумов розвитку туризму, особливостей організації туристичної діяльності, туристичним формальностям.

Рекреація, туризм, курортологія


Долгопола, Г. Є. Рекреація, туризм, курортологія : метод. вказівки / Г. Є. Долгопола. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 14 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни містять короткий виклад тем, які розглядаються при вивченні дисципліни „Рекреація”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Туризм”. Може бути використаний студентами денної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved