Ви є тут

Туризм

Інфраструктура туркомплексів


Качала, С. В. Інфраструктура туркомплексів : конспект лекцій / С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 102 с.

Конспект лекцій містить матеріали про основні складові туристичної інфраструктури та особливості функціонування туркомплексів. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Інфраструктура туркомплексів". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 242 "Туризм".

Інфраструктура туркомплексів


Качала, С. В. Інфраструктура туркомплексів : методичні вказівки до виконання курсового проекту / С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 15 с.

Методичні вказівки містять вказівки до виконання курсового проекту дисципліни "Інфраструктура туризму". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Інфраструктура туризму". Виконання курсового проекту вимагає рішення практичної задачі з використанням комп'ютерної техніки і створення презентації, яка відображатиме зміст поставленого завдання та інформаційні системи, які використовувалися під час виконання курсового проекту. Призначено для бакалаврів за напрямом підготовки за спеціальністю 242 - Туризм

Інформаційні системи та технології в туризмі


Побігун, О. В. Інформаційні системи та технології в туризмі : методичні вказівки до виконання курсового проекту / О. В. Побігун, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 16 с.

Методичні вказівки містять вказівки до виконання курсового проекту дисципліни "Інформаційні технології в туризмі". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Інформаційні технології в туризмі". Виконання курсового проекту вимагає рішення практичної задачі з використанням комп'ютерної техніки і створення презентації, яка відображатиме зміст поставленого завдання та інформаційні системи, які використовувалися під час виконання курсового проекту. Призначено для бакалаврів за спеціальністю 242 - "Туризм".

Інформаційні технології в туризмі


Побігун, О. В. Інформаційні технології в туризмі : лабораторний практикум / О. В. Побігун, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 23 с.

абораторний практикум містить вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні технології в туризмі". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Інформаційні технології в туризмі". Виконання лабораторних робіт вимагає рішення практичної задачі з використанням комп'ютерної техніки і створення презентації, яка відображатиме зміст поставленого завдання та інформаційні системи, які використовувалися під час виконання лабораторних робіт.Призначено для бакалаврів за спеціальністю 242 - "Туризм".

Екскурсознавство і музеєзнавство


Коробейникова, Я. С. Екскурсознавство і музеєзнавство : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова, Г. Є. Долгопола. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 18 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки магістрів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Організація готельного господарства

Коробейникова, Я. С. Організація готельного господарства : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних домашніх робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved