Ви є тут

Туризм

Безпека туризму


Зоріна, Г. П. Безпека туризму : практикум / Г. П. Зоріна, Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 24 с.

Практикум містить основні теоретичні положення та порядок виконання практичних робіт з дисципліни "Безпека туризму". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Туроперейтинг


Зоріна, Г. П. Туроперейтинг : конспект лекцій / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 106 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні положення та контрольні питання з дисципліни "Туроперейтинг". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Переддипломна практика


Архипова, Л. М. Переддипломна практика : методичні вказівки / Л. М. Архипова, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 16 с.

Методичні вказівки висвітлюють основні питання змісту переддипломної практики бакалаврів, що навчаються за освітньо-професійною програмою з "Туризму". Розроблено відповідно до робочої програми переддипломної практики. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 - "Туризм". Для використання студентами денної та заочної форм навчання.

Маркетинг у туризмі


Нєвєнченко, А. І. Маркетинг у туризмі : навч. посіб. / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 246 с.

У навчальному посібнику, розробленому відповідно до робочої програми дисципліни "Маркетинг у туризмі", викладено основні поняття і категорії маркетингу, методичні аспекти маркетингових досліджень у сфері туризму, розглянуто збутову, продуктову і комунікаційну стратегії, організацію маркетингу на туристичному підприємстві.

Проектування і дизайн туристичних комплексів


Долгопола, Г. Є. Проектування і дизайн туристичних комплексів : лабораторний практикум / Г. Є. Долгопола. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 29 с.

Лабораторний практикум містить завдання та хід лабораторних робіт щодо вивчення понять проектування та дизайну туристичних комплексів, інформації з питань розміщення та функціонування будинків, споруд та їх елементів, що сприяють відновленню та розвитку фізичних та духовних сил людини, її працездатності. Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності 242 "Туризм". Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Екскурсознавство і музеєзнавство


Долгопола, Г. Є. Екскурсознавство і музеєзнавство : практикум / Г. Є. Долгопола. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Практикум містить методичні вказівки щодо розвитку екскурсійної та музейної справи в контексті еволюції туристичної діяльності; ознайомлення з питаннями управління екскурсійною діяльністю на туристському підприємстві та основними напрямками вдосконалення екскурсійного обслуговування туристів; ознайомлення з основними напрямками та завданнями музейної справи; організацією експозиційної та науково-дослідної роботи музеїв. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved