Ви є тут

Туризм

Безпека туристичного походу


Грабчук, А. Б. Безпека туристичного походу : метод. вказ. / А. Б. Грабчук, Т. М. Захаркевич, А. В. Федьків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 78 с.

Методичні вказівки містять інформацію щодо планування, вимоги до керівників, оформлення документації, організації харчування, вимоги до інвентарю та спорядження, надання першої медичної допомоги та схеми в'язання основних вузлів в туристичному поході. Для студентів всіх спеціальностей.

Організація туристичного бізнесу


Побігун, С. А. Організація туристичного бізнесу : метод. вказ. до вивчення дисц. та сам. вивчення дисципліни / С. А. Побігун, О. В. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки призначені для набуття знань щодо основних концепції та підходів у сфері туристичного бізнесу. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Організація туристичного бізнесу". Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Вступ до фаху


Нєвєнченко, А. І. Вступ до фаху : навчальна практика / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 24 с.

Методичні вказівки для навчальної практики розроблено відповідно до робочої програми з навчальної практики "Вступ до фаху" для студентів за напрямом підготовки 242 "Туризм".

Курортна справа


Нєвєнченко, А. І. Курортна справа : конспект лекцій для магістрів / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 112 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни " Курортна справа". Призначено для магістрів, що навчаються за спеціальністю 242 - "Туризм". Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Планування та організація туристичного бізнесу


Нєвєнченко, А. І. Планування та організація туристичного бізнесу : конспект лекцій / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 47 с.

Конспект лекцій дисципліни розроблено відповідно до робочої програми дисципліни Планування та організація туристичного бізнесу. Призначено для бакалаврів, що навчаються за напрямом підготовки 6.140103 - "Туризмознавство". Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Курортна справа


Нєвєнченко, А. І. Курортна справа : метод. вказ. для вивчення дисциплін / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 27 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми дисципліни " Курортна справа". Призначено для магістрів, що навчаються за спеціальністю 242 -"Туризм". Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved