Ви є тут

Туристська статистика

Гуменюк, В. В. Туристська статистика : методичні вказівки до виконання практ. робіт / В. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 36 с.

Методичні вказівки призначені для надання організаційної та методичної допомоги при підготовці до практичних занять а також для для системної організації самостійної та індивідуальної роботи студентів при опрацюванні практичних матеріалів, розв'язуванні задач, ситуаційних вправ, виконанні розрахункових робіт. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Туристська статистика".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved