Ви є тут

Туризм

Організація туристичних подорожей


Коробейникова, Я. С. Організація туристичних подорожей : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Туризмологія


Юрас, Ю. І. Туризмологія : практикум / Ю. І. Юрас. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 60 с.

Практикум висвітлює основні завдання для проведення практичних занять з дисципліни "Туризмологія". Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки магістрів спеціальності 242 - "Туризм". Може бути використано студентами очної та заочної форм навчання.

Санітарія і гігієна рекреаційних комплексів


Зоріна, Г. П. Санітарія і гігієна рекреаційних комплексів : лабораторний практикум / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 49 с.

Лабораторний практикум містить основні теоретичні положення та порядок виконання лабораторних робіт з дисципліни "Санітарія і гігієна рекреаційних комплексів". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Ландшафтознавство та заповідна справа


Зоріна, Г. П. Ландшафтознавство та заповідна справа : практикум / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

Практикум містить основні теоретичні положення та порядок виконання практичних робіт з дисципліни "Ландшафтознавство та заповідна справа". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Туроперейтинг


Зоріна, Г. П. Туроперейтинг : практикум / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Практикум містить основні теоретичні положення та порядок виконання практичних робіт з дисципліни "Туроперейтинг". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Туроперейтинг


Зоріна, Г. П. Туроперейтинг : методичні вказівки до вивч. дисц. / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 22 с.

Методичні вказівки містять положення дисципліни та анотований зміст модулів. Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved