Ви є тут

Наука

Основи наукових досліджень


Кісіль, І. С. Основи наукових досліджень : практикум / І. С. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 52 с.

Практикум складений згідно з робочою програмою навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів магістрів спеціальності 8.05100305 "Прилади та системи неруйнівного контролю". Призначено для використання студентами денної та заочної форм навчання при підготовці до виконання практичних занять.

Методологія наукових досліджень


Карпаш, О. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / О. М. Карпаш, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 253 с.

Навчальний посібник містить основи методології, етапи, напрямки наукової творчості та логіки наукових досліджень студентів з метою забезпечення розвитку та впровадження технологій сталого розвитку держави. Посібник розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Основи науково-дослідної роботи”.

Інформаційні технології в наукових дослідженнях


Нєвєнченко, А. І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях : конспект лекцій / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 116 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні положення щодо інформаційних технологій в наукових дослідженнях. Лекції розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Призначені для підготовки магістрів за напрямом 8.08010103 – «Землеустрій та кадастр». Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Основи наукових досліджень


Петровський, О. П. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. П. Петровський, Ю. Ф. Ткаченко, Т. О. Федченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 272 с.

Наведено теоретичні положення з основ управління, передбачення і планування науки, процесу наукових досліджень. До кожного розділу подано стислий огляд основних теоретичних питань, приклади застосування основних положень науково-дослідної роботи, контрольні запитання.

Основи наукових досліджень


Чорний, М. І. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / М. І. Чорний, О. М. Трубенко, О. М. Чорний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 77 с.

Конспект лекцій призначений для висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного й практичного підгрунтя для ефективного проведення наукових досліджень студентами університету.

Основи наукових досліджень

Чорний, М. І. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / М. І. Чорний, О. М. Трубенко, О. М. Чорний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 77 с.

Конспект лекцій призначений для висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень студентами університету. Знання методології, теорії, технології, методів та організації науково-дослідницької діяльності є базою для студентів, магістрів та аспірантів для написання дипломних, магістерських та кандидатських робіт (дисертацій).

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved