Ви є тут

Філологічні науки. Художня література

Науково-технічний переклад


Каламбет, Я. І. Науково-технічний переклад = Scientific and technical translation : методичні вказівки до проведення лекційних занять / Я. І. Каламбет. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Методичні вказівки до проведення лекційних занять з дисципліни "Науково-технічний переклад" призначені для студентів IІІ-го року навчання, які навчаються за спеціальністю 035 - "Філологія". Мета - розглянути різноманітні техніки перекладу складних граматичних, лексичних, термінологічних та жанрово-стилістичних явищ англійського науково-технічного дискурсу. Методичні вказівки до проведення лекційних занять дають змогу студентам вивчити деякі характерні системні особливості науково-технічної термінології англійської мови та типові випадки розбіжностей з українською мовою, які виникають при перекладі, а також можуть надати практичну допомогу майбутнім перекладачам у роботі при редагуванні як простих, так і складних, специфічних текстів науково-технічного характеру.

Стилістика ОІМ


Савчин, Н. Б. Стилістика ОІМ : конспект лекцій / Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 78 с.

Конспект лекцій розроблений на основі робочої програми курсу "Стилістика ОІМ" та навчального плану підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Англійська філологія та переклад" на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Зіставна лексикологія


Савчин, Н. Б. Зіставна лексикологія : конспект лекцій / Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 120 с.

Конспект лекцій розроблений на основі робочої програми курсу "Зіставна лексикологія" та навчального плану підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Англійська філологія та переклад" на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз


Янишин, О. К. Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз : методичні вказівки для виконання курсової роботи / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми дисципліни "Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз" і навчального плану освітньо-професійної програми підготовки на першому (бакалаврському) ступені вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.041 - "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська", ОПП "Англійська філологія і переклад" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (наказ від 31.08.2018 № 203).

Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз


Янишин, О. К. Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз : методичні вказівки для виконання курсової роботи / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми дисципліни "Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз" і навчального плану освітньо-професійної програми підготовки на першому (бакалаврському) ступені вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Переддипломна практика


Янишин, О. К. Переддипломна практика : методичні вказівки / О. К. Янишин, Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 75 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми переддипломної практики і навчального плану освітньо-професійної програми підготовки на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія". Містять мету і завдання виробничої педагогічної практики, зміст і організацію навчально-виховної роботи студентів під час її проходження, вимоги щодо структури, змісту й оформлення документації.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved