Ви є тут

Наука

Основи науково-дослідної роботи


Карпаш, О. М. Основи науково-дослідної роботи : практикум / О. М. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 55 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинних навчальних планів і призначений для підготовки бакалаврів напрямку підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Методологія та методика наукових досліджень


Кравець, Я. С. Методологія та методика наукових досліджень : практикум. / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 18 с.

Практикум містить навчальний матеріал з дисципліни «Методологія та методика наукових досліджень», а саме такі питання як: наука та наукові дослідження в сучасному світі, організація наукової діяльності в Україні, загальна характеристика процесів наукового дослідження. Практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 193 - «Геодезія та землеустрій». Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Основи наукових досліджень


Коробейникова, Я. С. Основи наукових досліджень : методичні вказівки для вивчення курсу / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 17 с. -

Методичні вказівки призначені для засвоєння теоретичного курсу “Основи наукових досліджень”. Містить перелік питань, що розглядає дисципліна та анотований зміст її модулів. Методичні вказівки складені згідно з робочим навчальним планом та робочою програмою дисципліни підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 - “Туризм”.

Інформаційні технології в наукових дослідженнях


Давибіда, Л. І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях : практикум / Л. І. Давибіда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 39 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни „Інформаційні технології в наукових дослідженнях” з метою організації самостійної роботи студентів для вивчення даної дисципліни. Містить методичні вказівки призначені для проведення практичних занять студентів з даної дисципліни.

Методологія та методика наукових досліджень


Кузьменко, Е. Д. Методологія та методика наукових досліджень : метод. вказівки / Е. Д. Кузьменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 24 с.

Методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Методологія та методика наукових досліджень». Призначений для підготовки магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології».

Методологія та методика наукових досліджень


Кузьменко, Е. Д. Методологія та методика наукових досліджень : конспект лекцій / Е. Д. Кузьменко, Р. М. Рудий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 80 с.

Конспект лекцій містить основні відомості про дисципліну «Методологія та методика наукових досліджень». Розроблений відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 8.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved