Ви є тут

Релігія

Релігієзнавство


Стецюк, Р. В. Релігієзнавство : метод. вказівки / Р. В. Стецюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 63 с.

Методичні вказівки до навчального курсу «Релігієзнавство» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Релігієзнавство» для студентів першого курсу напряму підготовки 6.140.103 «Туризм». Методичний виклад теоретико-практичного матеріалу допоможе студентам осмислити сучасні проблеми релігійного і духовного життя суспільства.

Релігієзнавство

Олексишин, О. О. Релігієзнавство : методичні рекомендації / О. О. Олексишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 67 с

Методичні рекомендації містять вказівки для вивчення першоджерел на практичних заняттях з нормативного навчального курсу “Релігієзнавство”. До всіх змістовних модулів, передбачених робочою програмою дисципліни, подано уривки, фрагменти, витяги релігійних, філософських, історичних, правових текстів, наведено перелік питань для контролю знань, що має посприяти поглибленому осмисленню, вивченню першоджерел, пробудженню інтересу до їх особистої інтерпретації студентами. Можуть бути використані студентами спеціальностей „Геологія нафти і газу” та „Геофізика”.

Релігієзнавство

Стойко, І. М. Релігієзнавство : короткий курс лекцій / І. М. Стойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 1997. - 50 с.

Короткий курс лекцій з «Релігієзнавства» складено у відповідності з навчальною програмою для самостійної роботи студентів усіх форм навчання.

Питання для самоконтролю з курсу "Релігієзнавство"

Коваль, П. М. Питання для самоконтролю з курсу "Релігієзнавство" / П. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 12 с.

IFNTUNG 2014. All rights reserved