Ви є тут

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Нєвєнченко, А. І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях : конспект лекцій / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 116 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні положення щодо інформаційних технологій в наукових дослідженнях. Лекції розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Призначені для підготовки магістрів за напрямом 8.08010103 – «Землеустрій та кадастр». Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved