Ви є тут

Наука

Основи науково-дослідної роботи студентів


Григораш, С. М. Основи науково-дослідної роботи студентів : метод. вказівки / С. М. Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 92 с.

Практикум містить мету і завдання дисципліни, програму курсу та методичні рекомендації до підготовки практичних занять. Запропоновано коротку інформацію з тем, які не увійшли до курсу лекцій, інформацію про основні вимоги щодо організації наукової роботи студента та вимоги до тексту реферату, перелік питань, що виносяться на залік. Подано перелік основних та рекомендованих джерел, які є необхідними для вивчення дисципліни.

Основи технічної творчості та науково-дослідна робота студентів


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості та науково-дослідна робота студентів : практикум / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора, В. Я. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 107 с.

Практикум з дисципліни "Основи технічної творчості та науково-дослідна робота студентів " містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожного практичного заняття.

Методологія наукових досліджень


Федоришин, Д. Д. Методологія наукових досліджень : конспект лекцій / Д. Д. Федоришин, М. І. Чорний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 93 с.

У конспекті лекцій викладено основні принципи та поняття про науково-дослідну діяльність у вищих навчальних закладах, галузевих науково-дослідних інститутах та комплексних експериментальних лабораторіях. Наведено інформацію про наукові школи, докторантуру, аспірантуру та магістратуру. Висвітлено основні аспекти наукової творчості студентів, здобувачів та аспірантів.

Методологічні основи наукових досліджень в нафтогазовій галузі


Юрчишин, В. М. Методологічні основи наукових досліджень в нафтогазовій галузі : конспект лекцій / В. М. Юрчишин, О. Ф. Козак, Р. Б. Вовк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 164 с.

У конспекті лекцій відображено основні методологічні основи наукових досліджень у нафтогазовій галузі з використанням сучасних методів і засобів на основі теорії категорій та теорії обмежень, що дозволяють створювати ефективне програмне забезпечення. Даний курс містить поглиблені відомості про методологічні основи наукових досліджень у нафтогазовій галузі з програмної інженерії.

Основи наукових досліджень, винахідництва та раціоналізації


Петришак, В. С. Основи наукових досліджень, винахідництва та раціоналізації : конспект лекцій / В. С. Петришак, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 122 с.

Конспект лекцій містить систематизований виклад основних положень з дисципліни «Основи наукових досліджень, винахідництва та раціоналізації». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «Видобування нафти і газу» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.09030401– спеціаліст.

Основи наукових досліджень, винахідництва та раціоналізації


Основи наукових досліджень, винахідництва та раціоналізації : практикум / В. С. Петришак, Н. С. Дремлюх, Л. І. Матіїшин, І. М. Драган. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 91 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень, винахідництва та раціоналізації». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved