Ви є тут

Основи наукових досліджень

Петровський, О. П. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. П. Петровський, Ю. Ф. Ткаченко, Т. О. Федченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 272 с.

Наведено теоретичні положення з основ управління, передбачення і планування науки, процесу наукових досліджень. До кожного розділу подано стислий огляд основних теоретичних питань, приклади застосування основних положень науково-дослідної роботи, контрольні запитання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved