Ви є тут

Основи наукових досліджень

Кісіль, І. С. Основи наукових досліджень : практикум / І. С. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 52 с.

Практикум складений згідно з робочою програмою навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів магістрів спеціальності 8.05100305 "Прилади та системи неруйнівного контролю". Призначено для використання студентами денної та заочної форм навчання при підготовці до виконання практичних занять.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved