Ви є тут

Методологія наукових досліджень

Карпаш, О. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / О. М. Карпаш, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 253 с.

Навчальний посібник містить основи методології, етапи, напрямки наукової творчості та логіки наукових досліджень студентів з метою забезпечення розвитку та впровадження технологій сталого розвитку держави. Посібник розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Основи науково-дослідної роботи”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved