Ви є тут

Геометрія

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

Корнута, О. В. Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка : конспект лекцій. Ч.2 : Інженерна та комп'ютерна графіка / О. В. Корнута. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 95 с.
Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». Містить теоретичні відомості з основ комп’ютерної графіки і геометричного, проекційного та машинобудівного креслення згідно вимог Державних стандартів України. Призначений для cтудентів-іноземців напряму підготовки 6.050304 - Нафтогазова справа, що навчаються англійською мовою.

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка


Тарас, І. П. Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка : конспект лекцій. Ч.1 : Нарисна геометрія / І. П. Тарас. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 81 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». Призначений для cтудентів напряму підготовки – 6.050304 - Нафтогазова справа. Містить теоретичні відомості про методи проеціювання, проектування елементарних геометричних фігур, методи рішення позиційних та метричних задач, способи перетворення проекцій, поверхні та їх взаємний перетин. Призначений для cтудентів-іноземців напряму підготовки 6.050304 - Нафтогазова справа, що навчаються англійською мовою.

Інженерна графіка


Шкіца, Л. Є. Інженерна графіка : дистанційний курс / Л. Є. Шкіца, І. В. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 96 с.

Дистанційний курс складено відповідно до чинного в ІФНТУНГ навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.051001-"Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології та робочої програми з дисципліни "Інженерна графіка".

Нарисна геометрія


Бекіш, І. О. Нарисна геометрія : дистанційний курс / І. О. Бекіш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 147 с.

Дистанційний курс складено відповідно до діючих в ІФНТУНГ навчальних планів підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.040103-Геологія та робочої програми з дисципліни "Нарисна геометрія" для них.

Інженерна графіка (спецкурс)


Семеген, М. М. Інженерна графіка (спецкурс) : методичні вказівки для виконання курсової роботи / М. М. Семеген, В. А. Корнута. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 63 с.

Викладені мета і завдання курсової роботи, порядок виконання, зміст і правила оформлення будівельно-архітектурних креслеників будівель. Подано короткі відомості для виконання планів будівель, розрізів та фасадів. Також описані загальні правила виконання зображень систем водопостачання та каналізації і систем опалення. У додатках подано короткі відомості з стандартів, приклади зображення будівельних вузлів та інші довідкові матеріали, розглянутий приклад виконання графічної частини курсової роботи та оформлення пояснювальної записки, наведені завдання до курсової роботи. Призначені для студентів напряму підготовки „Будівництво” Можуть бути корисними для студентів інших спеціальностей, які виконують аналогічні курсові роботи.

Нарисна геометрія. Проекції з числовими позначками


Василишин, Я. В. Нарисна геометрія. Проекції з числовими позначками : методичні вказівки для практичних аудиторних занять та самостійної роботи / Я. В. Василишин, В. Я. Василишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 64 с.

«Проекції з числовими позначками» – один з розділів курсу «Нарисна геометрія та інженерна графіка», що читається студентам архітектурних та будівельних спеціальностей. У методичних вказівках наведено короткі теоретичні відомості способу проекцій з числовими позначками, типові приклади та хід їх розв’язування, запропоновані задачі для самостійного розв’язування, запитання для самоперевірки. Методичні вказівки мають на меті дати достатній і різноманітний матеріал для практичних аудиторних та індивідуальних занять.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved