Ви є тут

Математичний аналіз

Теорія функцій комплексної змінної


Семенчук, А. В. Теорія функцій комплексної змінної : метод. вказівки / А. В. Семенчук, Я. В. Чумаченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 87 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни “Вища математика”. Вони містять детальний виклад матеріалу одного з розділів вищої математики – теорія функцій комплексної змінної. Методичні вказівки призначені для проведення самостійних і контрольних робіт для студентів другого курсу напряму підготовки 6.050502 – “Технологія машинобудування ” вищих технічних навчальних закладів.

Диференціальне числення функцій декількох змінних


Диференціальне числення функцій декількох змінних : навч. посіб. / Я. І. Савчук, А. І. Бандура, Л. І. Криштопа, Л. М. Шегда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 97 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми дисципліни „Вища математика“. Він містить детальний виклад теоретичного матеріалу одного з розділів вищої математики диференціального числення функцій кількох змінних.

Теорія функцій комплексної змінної. Елементи операційного числення


Савчук, Я. І. Теорія функцій комплексної змінної. Елементи операційного числення : конспект лекцій / Я. І. Савчук, Т. Г. Лавинюкова, І. Є. Овчар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 173 с.

Пропонований конспект лекцій допоможе студентам технічного університету опанувати курс теорії функцій комплексної змінної та елементів операційного числення в обсязі, достатньому для застосування як до теоретичних досліджень, так і до важливих практичних задач. Виклад матеріалу ілюструється численними прикладами, зразками їх розв’язування.

Кратні і криволінійні інтеграли та їх застосування


Кратні і криволінійні інтеграли та їх застосування : метод. вказівки / Л. І. Камаєва, Т. Г. Лавинюкова, І. М. Гураль, О. А. Гевка. - Івано-Франківськ : Факел, 2010. - 163 c.

Пропоновані методичні вказівки мають метою допомогти студентам організувати самостійну роботу при вивченні розділу вищої математики «Кратні і криволінійні інтеграли та їх застосування». У методичних вказівках викладені основні поняття, означення, формули і теореми з теорії кратних і криволінійних інтегралів, наведені приклади їх обчислення та застосування.

Диференціальне числення функцій декількох змінних


Криштопа, Л. І. Диференціальне числення функцій декількох змінних : конспект лекцій / Л. І. Криштопа, Я. І. Савчук, В. Д. Яцишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 88 с.

Пропонований конспект лекцій покликаний допомогти студентам ознайомитись із втузівським курсом диференціального числення функцій декількох змінних, навчитися застосовувати диференціальне числення до важливих практичних задач. Виклад матеріалу ілюструється численними прикладами, зразками їх розв’язування.

Кратні і криволінійні інтеграли та їх застосування


Кратні і криволінійні інтеграли та їх застосування : метод. вказівки та завдання для самост. роботи / Л. І. Камаєва, Т. Г. Лавинюкова, І. М. Гураль, О. А. Гевка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 164 с.

Пропоновані методичні вказівки мають метою допомогти студентам організувати самостійну роботу при вивченні розділу вищої математики «Кратні і криволінійні інтеграли та їх застосування». У методичних вказівках викладені основні поняття, означення, формули і теореми з теорії кратних і криволінійних інтегралів, наведені приклади їх обчислення та застосування. Пропонується великий обсяг задач для самостійного опрацювання і розв’язування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved