Ви є тут

Геометрія

Нарисна геометрія. Тіні в ортогональних та аксонометричних проекціях


Василишин, Я. В. Нарисна геометрія. Тіні в ортогональних та аксонометричних проекціях : практикум / Я. В. Василишин, В. Я. Василишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 60 с.

Побудова тіней в ортогональних та аксонометричних проекціях – один із найважливіших розділів курсу "Нарисна геометрія". Практикум розроблений відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності “Архітектура будівель і споруд”. Призначений для використання студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – “Архітектура”.

Інженерна і комп'ютерна графіка


Інженерна і комп'ютерна графіка : посібник. Ч.2 : Основи технічного креслення / С. М. Грибович, О. Т. Драганчук, О. В. Корнута, Т. О. Кудрявцева. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 60 с.

Посібник призначено для самостійного вивчення основ технічного креслення студентами економічних спеціальностей. В посібнику подано коротко теоретичний матеріал з технічного креслення, індивідуальні завдання для самостійного розв’язування, розв’язані типові задачі з поясненням.

Нарисна геометрія


Нарисна геометрія : збірник тестових завдань / Л. Є. Шкіца, Я. В. Василишин, Р. І. Таранова [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 97 с.

Збірник тестових завдань призначений для студентів, які вивчають нарисну геометрію у вищому технічному навчальному закладі.

Нарисна геометрія


Данилюк, Я. М. Нарисна геометрія : конспект лекцій. Ч.2 : Поверхні. / Я. М. Данилюк, О. О. Онищук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 95 с.

Лекції з нарисної геометрії написано для студентів за результатами узагальнення багаторічного досвіду роботи на кафедрі інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГу.

Нарисна геометрія


Таранова, Р. І. Нарисна геометрія : метод. вказівки / Р. І. Таранова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 85 с.

Методичні вказівки містять варіанти індивідуальних завдань для графічних робіт, приклади виконання, запитання для самоперевірки, рекомендації до вивчення курсу нарисної геометрії, вказівки до виконання графічних робіт та їх оформлення, рекомендовану літературу.

Теорія поля


Теорія поля : навч. посіб. / Ю. Ф. Ткаченко, Д. Д. Федоришин, В. В. Федорів, С. О. Лизун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 106 с.

У даному навчальному посібнику наведено задачі та вправи з теорії поля для самостійної роботи студентів. У кожному розділі подано короткі теоретичні відомості, які містять основні формули і означення, а також приклади розв’язування типових задач і відповіді до задач для самостійної роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved