Ви є тут

Математична статистика

Планування та обробка результатів експерименту


Кучмистенко, О. В. Планування та обробка результатів експерименту : метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни / О. В. Кучмистенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 15 с. -

Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Планування та обробка результатів експерименту", призначено для самостійного вивчення дисципліни для бакалаврів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Планування та обробка результатів експерименту


Кучмистенко, О. В. Планування та обробка результатів експерименту : лаб. практикум / О. В. Кучмистенко, Л. Я. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 48 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Планування та обробка результатів експерименту". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Планування та обробка результатів експерименту


Кучмистенко, О. В. Планування та обробка результатів експерименту : практикум / О. В. Кучмистенко, В. С. Борин, Л. Я. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 134 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни "Планування та обробка результатів експерименту". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки студентів за напрямом 6.050202 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Планування та обробка результатів експерименту


Семенцов, Г. Н. Планування та обробка результатів експерименту : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук. - Івано-Франківськ : Факел, 2015. - 198 с.

Викладені основні положення теорії інженерного експерименту як науки. Розглядаються основні елементи теорії ймовірності,закони розподілу випадкових величин, статичні оцінки випадкових величин та їх оцінки, критерії оцінки, критерії згоди.

Теорія ймовірностей


Краснодембський, А. М. Теорія ймовірностей : метод. вказівки. Ч. 2 : Теорія ймовірностей / А. М. Краснодембський, Л. Р. Смоловик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 60 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика". Посібник містить перелік теоретичних питань, взірець розв'язування та варіанти задач типового розрахунку.

Theory of probability and mathematical statistics


Bandura, A. I. Theory of probability and mathematical statistics : lectures / A. I. Bandura, L. I. Kryshtopa, I. Ye. Ovchar. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2015. - 139 p.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни „Спеціальні розділи математики". Він містить детальний виклад теоретичного матеріалу двох розділів вищої математики: теорії ймовірностей та математичної статистики. Знання математичних методів є важливим для численних дисциплін у вищих навчальних закладах, зокрема, у фізиці, хімії, механіці, а також у технічних спецкурсах.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved