Ви є тут

Геометрія

Інженерна графіка


Данилюк, Я. М. Інженерна графіка : метод. вказівки для самостійної роботи / Я. М. Данилюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 40 с.

В методичних вказівках подано комплект графічних завдань (епюрів) для студентів стаціонарної форми навчання та методичні вказівки щодо їх виконання у відповідності з програмою за напрямком підготовки спеціалістів “Гірництво”.

Лабораторний практикум з курсу інженерної та комп'ютерної графіки для студ. спец. "Газонафтопроводи та газонафтасховища"


Таранова, Р. І. Лабораторний практикум з курсу інженерної та комп'ютерної графіки для студ. спец. "Газонафтопроводи та газонафтасховища" / Р. І. Таранова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 114 с.

В лабораторному практикумі містяться розширені рекомендації до виконання лабораторних робіт, варіанти індивідуальних завдань, приклади виконання робіт та питання для самоперевірки. Розглянуті загальні прийоми роботи з графічною системою КОМПАС-ГРАФІК версії 5.Х та інші відомості.

Елементи параметризації в інженерній та комп'ютерній графіці


Тарас, І. П. Елементи параметризації в інженерній та комп'ютерній графіці : навч. посіб. / І. П. Тарас. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 33 с.

У посібнику викладено елементи теорії множин, параметричний аналіз геометричних об'єктів. У посібнику розглянуті методи підрахунку параметрів множин геометричних фігур та способи застосування цих методів для побудови об'єктів в інженерній та комп'ютерній графіці.

Інженерна графіка


Василишин, В. Я. Інженерна графіка : збірник завдань / В. Я. Василишин, О. Т. Драганчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 93 с.

Збірник завдань – це комплект багатоваріантних завдань з інженерної графіки з прикладами їх виконання. Охоплює основні питання теоретичного матеріалу, що дається у підручниках.

Інженерна графіка


Василишин, В. Я. Інженерна графіка : посіб. / В. Я. Василишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 40 с.

Для студентів спеціальностей :“Комп’ютерні системи та мережі”, “Системи управління і автоматики” ,“Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

Сферична тригонометрія


Гургула, С. І. Сферична тригонометрія : конспект лекцій / С. І. Гургула, Т. Г. Лавинюкова, Р. Г. Пилип'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 28 с.

У конспекті лекцій викладено основні формули і теореми сферичної тригонометрії. Наведено приклади розв’язування сферичних трикутників. Рекомендовано для студентів спеціальностей “Інженерна геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved