Ви є тут

Алгебра

Elements of linear algebra and analytic geometry


Bandura, A. I. Elements of linear algebra and analytic geometry : lecture notes / A. I. Bandura, I. Ye. Ovchar. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2013. - 89 p.

These lectures are written according to Advanced Mathematics syllabus. It provides a detailed presentation of theoretical material in two sections of Mathematics: Linear Algebra and Analytic Geometry. A knowledge of mathematical methods is important for an increasing number of university and college courses, particularly in physics, engineering and chemistry, but also in more general sciences. In particular these methods are valuable in physics, engineering, chemistry and in other areas. Students embarking on such courses come from diverse mathematical backgrounds, and their core knowledge varies considerably.

Лінійна алгебра та аналітична геометрія


Чумаченко, Я. В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : конспект лекцій / Я. В. Чумаченко, А. В. Семенчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 120 с.

Конспект містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни “Лінійна алгебра та аналітична геометрія”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Елементи лінійної алгебри, векторної алгебри та аналітичної геометрії


Камаєва, Л. І. Елементи лінійної алгебри, векторної алгебри та аналітичної геометрії : конспект лекцій / Л. І. Камаєва, В. М. Сеничак. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 97с.

Курс лекцій спрямований на подолання дидактичних труднощів студентами - майбутніми інженерами у процесі вивчення основ вищої математики, зокрема таких розділів як лінійна алгебра, векторна алгебра та аналітична геометрія.

Вибрані питання загальної алгебри


Гургула, С. І. Вибрані питання загальної алгебри : навч. посіб. / С. І. Гургула. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 99 с.

Розглядаються алгебраїчні структури з однією і двома бінарними операціями – групи, кільця, поля. Приділено увагу також таким структурам як півкільця, тіла, алгебри, модулі. Детально вивчаються важливі для практичних застосувань приклади. Викладено також основні факти теорії многочленів. Міститься достатня кількість вправ для самостійного розв’язування.

Цікаві криві


Лялюк, Д. Ф. Цікаві криві : метод. вказівки / Д. Ф. Лялюк, Л. М. Шегда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 49 с.

Розглядаються питання побудови кривих другого і вищих порядків. Рівняння кривих подаються в прямокутних декартових і полярних координатах, в параметричному вигляді. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

IFNTUNG 2014. All rights reserved