Ви є тут

Геометрія

Нарисна геометрія. Проекції з числовими відмітками


Таранова, Р. І. Нарисна геометрія. Проекції з числовими відмітками : метод. вказівки / Р. І. Таранова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 71 с.

Методичні вказівки містять теоретичні основи способу проекцій з числовими відмітками, який є розділом нарисної геометрії, і вивчається студентами геологічних спеціальностей. Методичні вказівки містять вправи для аудиторної та позааудиторної роботи, варіанти індивідуальних завдань комплексних графічних робіт, приклади виконання, запитання для самоперевірки, вимоги до оформлення робіт, вказівки до вивчення курсу нарисної геометрії, рекомендовану літературу.

Нарисна геометрія та інженерна графіка


Таранова, Р. І. Нарисна геометрія та інженерна графіка : метод. вказівки. Ч.1 : Нарисна геометрія / Р. І. Таранова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 92 с.

Методичні вказівки містять варіанти індивідуальних завдань для графічних робіт, приклади виконання, запитання для самоперевірки, рекомендації до вивчення курсу нарисної геометрії, вказівки до виконання графічних робіт та їх оформлення, рекомендовану літературу.

Нарисна геометрія


Данилюк, Я. М. Нарисна геометрія : конспект лекцій. Ч.1 / Я. М. Данилюк, І. П. Марцінковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 99 с.

Методичні вказівки складені згідно з діючими в ІФНТУНГ навчальними планами спеціальностей напрямку “Гірництво” і програмою курсу “Нарисна геометрія та інженерна графіка ” для студентів першого курсу.

Нарисна геометрія та інженерна графіка


Таранова, Р. І. Нарисна геометрія та інженерна графіка : метод. вказівки по темі "Робоче креслення та ескіз деталі". Ч.2 : Інженерна графіка / Р. І. Таранова, І. П. Марцінковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 83 с.

Методичні вказівки складені згідно з діючими в ІФНТУНГ навчальними планами спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища” і програмою курсу “, Нарисна геометрія та інженерна графіка ” для студентів першого курсу.

Інженерна і комп'ютерна графіка


Інженерна і комп'ютерна графіка : навч. посіб. Ч.1 : Основи нарисної геометрії / О. Т. Драганчук, О. В. Корнута, Т. О. Кудрявцева [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 70 с.

Для аудиторної і самостійної роботи студентів спеціальностей: “Електротехнічні системи електроспоживання” “Системи управління і автоматики” “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Нарисна геометрія та інженерна графіка


Таранова, Р. І. Нарисна геометрія та інженерна графіка. Ч.1 : Нарисна геометрія. / Р. І. Таранова, Я. М. Данилюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 88 с.

Методичні вказівки містять варіанти індивідуальних завдань для домашніх графічних робіт, рекомендовану літературу, приклади виконання, запитання для самоперевірки, вимоги до оформлення робіт, вказівки до вивчення курсу нарисної геометрії.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved