Ви є тут

Дослідження операцій

Математичні методи оптимізації


Горбійчук, М. І. Математичні методи оптимізації : методичні вказівки до сам. роботи студентів / М. І. Горбійчук, А. М. Лазорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні практичних завдань з дисципліна "Математичні методи оптимізації" містять основні засади та рекомендації щодо виконання практичних завдань студентами спеціальностей "Комп'ютерна інженерія" і "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Математичні методи оптимізації".

Дослідження операцій


Олійник, А. П. Дослідження операцій : конспект лекцій / А. П. Олійник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 120 с.

Конспект лекцій містить лекційні матеріали для проведення лекційних і практичних занять з дисципліни “Дослідження операцій”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Дослідження операцій”.

Дослідження операцій


Смоловик, Л. Р. Дослідження операцій : контрольні завдання / Л. Р. Смоловик, А. М. Краснодембський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 41 с.

Контрольні завдання призначені для проведення контрольних робіт з основних розділів курсу «Дослідження операцій»: лінійне, нелінійне, динамічне і сіткове програмування.

Економіко-математичне моделювання


Побігун, С. А. Економіко-математичне моделювання : лаборатор. практикум / С. А. Побігун, Н. І. Ящеріцина, І. М. Хвостіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 85 с.

Практикум підготовлений відповідно до навчальних планів та робочої програми дисципліни «Економіко-математичне моделювання». У ньому представлено методику виконання лабораторних робіт.

Економіко-математичне моделювання


Чарковський, В. М. Економіко-математичне моделювання : навч. посіб. / В. М. Чарковський, І. М. Хвостіна, С. А. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 216 с.

У посібнику розглядаються основні класи економіко-математичних моделей. Представлено оптимізаційні методи і моделі, методи оцінювання ризику, економетричні моделі, методи та моделі прогнозування економічних явищ та процесів Кожна тема доповнюється прикладами розв’язаних задач та методикою їх розв’язку за допомогою прикладних програм.

Теорія прийняття рішень


Яцишин, М. М. Теорія прийняття рішень : метод. вказівки / М. М. Яцишин, В. М. Юрчишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 43 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Теорія прийняття рішень".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved