Ви є тут

Екологія

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище


Котюшко, Н. Є. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище : курсове проектування / Н. Є. Котюшко, І. М. Смоленський, Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 36 с.

Методичні вказівки призначені для студентів-екологів як допоміжний методичний посібник при вивченні дисципліни “Нормування антропогенного навантаження на природне середовище” та для самостійної роботи студентів при розробці курсового проекту.

Методологія поводження з відходами


Орфанова, М. М. Методологія поводження з відходами : дипломне проектування / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 21 с.

Методичні вказівки розроблені на кафедрі екології відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики інженера-еколога. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Утилізація і рекуперація відходів


Орфанова, М. М. Утилізація і рекуперація відходів : конспект лекцій / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 139 с.

Конспект лекцій включає всі розділи, що стосуються проблеми утилізації та рекуперації відходів виробництва та споживання. Розглянуто джерела, класифікацію, зберігання та сучасні методи переробки відходів, можливі шляхи утилізації відходів різних галузей промисловості.

Основи екологічної токсикології


Зоріна, Г. П. Основи екологічної токсикології : конспект лекцій / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 56 с.

Конспект лекцій містить короткий виклад теми, які розглядаються при вивченні дисципліни „Основи екологічної токсикології”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Екологічне картування і комп'ютерна картографія


Адаменко, О. М. Екологічне картування і комп'ютерна картографія : конспект лекцій / О. М. Адаменко, Л. М. Консевич, І. А. Абушева. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 31с.

Конспект лекцій містять інформацію, необхідну для засвоєння теоретичного курсу з дисципліни «Екологічне картування і комп’ютерна картографія». Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Виробнича практика


Міщенко, Л. В. Виробнича практика : програма та методичні рекомендації / Л. В. Міщенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 60 с.

Методичні вказівки включають основні положення, програму практики і рекомендації з її організації, проведення та звітності, а також по збору матеріалів для курсового проекта й визначення тематики майбутнього дипломного проекта.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved