Ви є тут

Екологія

Тести для проведення тестового контролю знань і умінь студентів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" з дисципліни "Біологія"


Гладун, Я. Д. Тести для проведення тестового контролю знань і умінь студентів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" з дисципліни "Біологія" / Я. Д. Гладун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 44 с.

Дана збірка тестів розроблена на основі “Методичних рекомендацій з розробки тестів та проведення тестового контролю знань і умінь студентів”. Вона містить 120 тестів, які відповідають 90 навчальним елементам 6-ти модулям дисципліни “Біологія” дозволяють проводити об’єктивний рейтинговий контроль знань і вмінь студентів в кінці кожного модуля і дисципліни в цілому. Така система кредитно-рейтингового контролю наближає нас до принципів болонської декларації.

Екологічний аудит


Міщенко, Л. В. Екологічний аудит : лабораторний практикум / Л. В. Міщенко, Л. В. Плаксій, Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 56 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Екологічний аудит”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Тести для проведення тестового контролю знань і умінь студентів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" з дисципліни "Основи загальної екології"


Адаменко, О. М. Тести для проведення тестового контролю знань і умінь студентів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" з дисципліни "Основи загальної екології" / О. М. Адаменко, Н. В. Фоменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 59 с.

Збірка із 288 тестів, які відповідають 144 навчальним елементам 3х модулів 2х кредитної дисципліни «Основи загальної екології» дозволяють проводити об’єктивний рейтинговий контроль знань і вмінь студентів в кінці кожного модуля і дисципліни в цілому. Така система кредитно-рейтингового контролю наближає нас до принципів Болонської декларації.

Методологія поводження з відходами


Орфанова, М. М. Методологія поводження з відходами : конспект лекцій / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 71 с.

Конспект лекцій включає всі розділи, що стосуються проблеми поводження з відходами. Розглянуто сучасна концепція поводження з відходами, система управління відходами, державна програма України «Використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року» та засоби її реалізації, Закон України «Про відходи».

Основи екології


Зоріна, Н. О. Основи екології : конспект лекцій / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 103 с.

Лекції містять основний інформаційний матеріал з загальної екології, характеристику природно-техногенних екосистем та заходи щодо збалансованого екологічно безпечного розвитку системи господарство – природа – людина.

Моделювання та прогнозування стану довкілля


Консевич, Л. М. Моделювання та прогнозування стану довкілля : метод. вказівки / Л. М. Консевич, М. М. Приходько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 27 с.

Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу, лабораторних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни “Моделювання та прогнозування стану довкілля”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved