Ви є тут

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Котюшко, Н. Є. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище : курсове проектування / Н. Є. Котюшко, І. М. Смоленський, Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 36 с.

Методичні вказівки призначені для студентів-екологів як допоміжний методичний посібник при вивченні дисципліни “Нормування антропогенного навантаження на природне середовище” та для самостійної роботи студентів при розробці курсового проекту.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved