Ви є тут

Виробнича практика

Міщенко, Л. В. Виробнича практика : програма та методичні рекомендації / Л. В. Міщенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 60 с.

Методичні вказівки включають основні положення, програму практики і рекомендації з її організації, проведення та звітності, а також по збору матеріалів для курсового проекта й визначення тематики майбутнього дипломного проекта.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved