Ви є тут

Основи екологічної токсикології

Зоріна, Г. П. Основи екологічної токсикології : конспект лекцій / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 56 с.

Конспект лекцій містить короткий виклад теми, які розглядаються при вивченні дисципліни „Основи екологічної токсикології”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved