Ви є тут

Екологія

Глобальні проблеми екології


Адаменко, О. М. Глобальні проблеми екології : конспект лекцій / О. М. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 109 с.

Лекції містять фактичний матеріал з глобальних екологічних проблем як природного так і техногенного походження, причини їх виникнення, періодичність прояву та захист від їх катастрофічних наслідків.

Вступ до фаху


Зорін, Д. О. Вступ до фаху : лабораторний практикум / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 54 с.

Лабораторний практикум розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної та дистанційної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Вступ до фаху


Зорін, Д. О. Вступ до фаху : метод. рекомендації / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 42 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної та індивідуальної роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної та дистанційної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Вступ до фаху


Зорін, Д. О. Вступ до фаху : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 130 с.

Лекції розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної та дистанційної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Військова екологія


Зорін, Д. О. Військова екологія : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 80 с.

Лекції розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Військова екологія


Зорін, Д. О. Військова екологія : Практикум / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 33 с.

Практикум розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved