Ви є тут

Екологія

Виробнича практика екологів


Зоріна, Н. О. Виробнича практика екологів : навч. посіб. / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 219 с.

У навчальному посібнику Зоріної Н.О. «Виробнича практика екологів» викладена методика організації, проведення та звітності студентів екологічних спеціальностей під час трьох виробничих практик для бакалаврів, спеціалістів і магістрів та переддипломної практики для спеціалістів. Метою практик є набуття навиків роботи на підприємствах та практична підготовка до самостійної роботи на відповідних посадах зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Соціальна екологія


Смоленський, І. М. Соціальна екологія / І. М. Смоленський, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 37 с.

Практикум з соціальної екології призначений для проведення та виконання практичних робіт з дисципліни, містить два модулі, які присвячені загальнотеоретичним основам соціальної екології та еколого-економічним проблемам природокористування.

Заповідна справа


Федак, І. А. Заповідна справа : конспект лекцій / І. А. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 147 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Заповідна справа» для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Загальна екологія (та неоекологія)


Адаменко, О. М. Загальна екологія (та неоекологія) : курсова робота / О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 26 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Основи загальної екології» для студентів спеціальності 6. 07 08 01 – екологія та охорона навколишнього середовища.

Глобальні екологічні проблеми


Адаменко, О. М. Глобальні екологічні проблеми : курсова робота / О. М. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 25 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Глобальні екологічні проблеми» для студентів спеціальності 7.07 08 01 та 8. 07 08 01 – екологія та охорона навколишнього середовища.

Екологія


Потравич, Л. Д. Екологія : практикум / Л. Д. Потравич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 48 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення і виконання практичних завдань з дисциплін «Екологія» та «Основи екології». Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом для підготовки фахівців за спеціальностями економічного спрямування, таких як: «Економіка підприємства», «Облік та аудит», «Фінанси», «Менеджмент організацій».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved