Ви є тут

Екологія

Випускна робота бакалавра


Адаменко, О. М. Випускна робота бакалавра : Методичні рекомендації / О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 25 с.

Методичні рекомендації розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної та дистанційної форм навчання напряму підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Заповідна справа


Манюк, О. Р. Заповідна справа : метод. вказівки / О. Р. Манюк, І. А. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 29 c.

У методичних вказівках наведено план-програму дисципліни „Заповідна справа” та рекомендації з вивчення окремих тем, запитання для самоперевірки знань, а також перелік контрольних завдань.

Ландшафтна екологія


Манюк, О. Р. Ландшафтна екологія : метод. вказівки / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 19 с.

У методичних вказівках наведено план-програму дисципліни „Ландшафтна екологія” та рекомендації з вивчення окремих тем, запитання для самоперевірки знань, а також перелік контрольних завдань.

Ландшафтна екологія


Манюк, О. Р. Ландшафтна екологія : лабораторний практикум / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності ”Екологія та охорона навколишнього середовища”. Містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять із вивчення дисципліни “Ландшафтна екологія” і призначений для студентів напряму підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Заповідна справа


Манюк, О. Р. Заповідна справа : лабораторний практикум / О. Р. Манюк, І. А. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 60 с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності ”Екологія та охорона навколишнього середовища”. Містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з вивчення дисципліни “Заповідна справа” і призначений для студентів напряму підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Заповідна справа


Манюк, О. Р. Заповідна справа : конспект лекцій / О. Р. Манюк, І. А. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 124 с.

Конспект лекцій складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності ”Екологія та охорона навколишнього середовища”. Містить конспективні положення з вивчення дисципліни “Заповідна справа” і призначений для студентів напряму підготовки 6. 040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved