Ви є тут

Екологічне картування і комп'ютерна картографія

Адаменко, О. М. Екологічне картування і комп'ютерна картографія : конспект лекцій / О. М. Адаменко, Л. М. Консевич, І. А. Абушева. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 31с.

Конспект лекцій містять інформацію, необхідну для засвоєння теоретичного курсу з дисципліни «Екологічне картування і комп’ютерна картографія». Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved