Ви є тут

Екологія

Дипломне проектування


Дипломне проектування : метод. вказівки / О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко, Л. В. Міщенко [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 58 с.

Методичні вказівки розроблені на кафедрі екології відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики інженера-еколога. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності екологія та охорона навколишнього середовища.

Лабораторний практикум з курсу "Екологічний аудит"


Лабораторний практикум з курсу "Екологічний аудит" / О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко, Л. В. Плаксій, Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 90 с.

Методичні вказівки розроблені на кафедрі екології відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики інженера-еколога. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності екологія та охорона навколишнього середовища.

Регіональна екологія і природні ресурси України


Стельмахович, Г. Д. Регіональна екологія і природні ресурси України : практикум / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 47 с.

Даний посібник покликаний закріпити на практиці теоретичні знання студентів з регіональної екології. В ньому пропонується освоїти екологічні проблеми регіонів України. Він містить необхідні для цього дані та відповідні методичні підходи.

Мінерально-сировинні ресурси


Пилипенко, А. А. Мінерально-сировинні ресурси : конспект лекцій. / А. А. Пилипенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 79 с.

В конспекті лекцій викладені наукові основи мінерально-сировинних ресурсів, їх генезису, еволюції, їх роль в народному господарстві. Розкриті основи вчення про фактори утворення мінерально-сировинних ресурсів, природні зони, їх класифікацію, охарактеризовані основні типи мінерально-сировинних ресурсів, їх географія, екологія, особливості використання.

Основи загальної екології


Адаменко, О. М. Основи загальної екології : методичні вказівки / О. М. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 25 с.

Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу та виконання контрольних робіт з дисципліни "Основи загальної екології” для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» охоплюють усі розділи, що характеризують стан екологічних систем та природних ресурсів (геологічне середовище та мінерально-сировинні ресурси, геофізичні поля, рельєф та небезпечні екзогенні процеси, гідросфера і водні ресурси, атмосфера і кліматичні ресурси, педосфера і земельні ресурси, фіто- та зоосфера і біологічні ресурси, демосфера і техносфера) та їх детальну характеристику.

Основи загальної екології


Адаменко, О. М. Основи загальної екології : конспект лекцій / О. М. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 28 с.

Конспект лекцій містять методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу та виконання контрольних робіт з дисципліни "Основи загальної екології” для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища», охоплює усі розділи, що характеризують стан екологічних систем та природних ресурсів та їх детальну характеристику.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved