Ви є тут

Літературознавство

Вступ до літературознавства


Когут, О. В. Вступ до літературознавства : конспект лекцій / О. В. Когут, Н. Б. Литвин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 90 с.

Конспект лекцій укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни "Вступ до літературознавства". Мета видання - ознайомити студентів з основним термінологічним апаратом літературознавства, фаховим аналізом художнього тексту, своєрідністю розвитку літературного процесу. Конспект лекцій містить перелік основних тем курсу, плани та літературу до лекцій, тести для самоперевірки.

Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті


Романенко, Н. В. Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті : курс лекцій / Н. В. Романенко, О. В. Когут, Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 97 с.

У курсі лекцій узагальнено та систематизовано ключові питання з теорії та історії літературознавчої компаративістики. Особливу увагу було зосереджено на перекладознавчих аспектах літературної компаративістики та ролі художнього перекладу як засобу між літературної комунікації.

Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті


Романенко, Н. В. Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті : метод. вказ. для сам. роботи / Н. В. Романенко, О. В. Когут, Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 61 с.

У методичних вказівках для самостійної роботи з курсу "Літературна компаративістика в перекладознавчому аспекті" систематизовано завдання для самостійного засвоєнню матеріалу навчальної дисципліни: для опрацювання лекційного матеріалу, конспектування окремих теоретико-прикладних статей, пошук відповідей на запитання для самоконтролю, підготовку до практичних занять, виконання тестів та практичних завдань підсумкового контролю.

Перлини розуму і серця


Перлини розуму і серця : збірник влучних висловлювань / Пахомов В. М., укл. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 472 с.

Збірник містить крилаті вирази і поетичні фрази майже 350 авторів, серед них найширше представлені вислови з Біблії, думки з творів Володимира Мономаха, Миколи Амосова, Ольги Дучимінської, Олександра Олеся, Антуана де Сент-Екзюпері, Василя Симоненка та багатьох інших. Для студентів всіх спеціальностей, а насамперед для спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність", для всіх, хто вивчає "Адміністративний менеджмент", "Етику ділового спілкування", "Естетику", "Культурологію", "Логіку", "Риторику", "Українську мову (за професійним спрямуванням)", "Філософію".

Історія зарубіжної літератри


Дербеньова, Л. В. Історія зарубіжної літератри : конспект лекцій. Німецькомовна література першої половини XX століття / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 98 с.

Обсяг і зміст матеріалу, що увійшов до конспекту лекцій, відповідає вимогам робочої програми з дисципліни «Історія зарубіжної літератури». Конспект лекцій містить вступ,
основний текст та контрольні запитання для перевірки засвоєння лекційного матеріалу студентами. Запропоновано перелік основної та додаткової літератури, що є необхідною для вивчення та опанування навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури». Призначений для фахівців напряму підготовки 6.020303– «Філологія»

Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Романтизм


Дербеньова, Л. В. Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Романтизм : метод. вказівки / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 52 с.

Пропонується система практичних занять та навчально-методичний коментар до них з курсу історії зарубіжної літератури для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія, за спеціальністю «Переклад» (освітньо-кваліфікаційний рівень 6.020303 Бакалавр з філології). У методичному посібнику розроблено питання для самостійної роботи студентів, програмові вимоги, комплексні контрольні завдання, навчальні контролюючі тести, словник літературознавчих термінів, список літератури та джерел.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved