Ви є тут

Риторика

Словник риторичних термінів


Якібчук, М. В. Словник риторичних термінів : для студентів спеціальності "менеджмент організації та менеджмент підприємницької діяльності" / М. В. Якібчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 57 с.

Даний словник охоплює загальну термінологію з курсу “Риторика” і дає коротке пояснення найбільш часто вживаних термінів, призначений для вирішення важливих завдань, що стоять перед вищою школою, а саме: широко використовувати стилістичну різноманітність термінів, що сприятиме постійному підвищенню мовної та риторичної культури студентів.

Риторика


Якібчук, М. В. Риторика : метод. вказівки / М. В. Якібчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 54 с.

Дані методичні вказівки складаються з програми курсу, планів практичних занять, запитань для самоконтролю. Вони містять тематику контрольних робіт, теми рефератів, риторичний словник, перелік рекомендованої літератури, призначені для студентів напряму підготовки 0502 – Менеджмент.

IFNTUNG 2014. All rights reserved