Ви є тут

Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Романтизм

Дербеньова, Л. В. Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Романтизм : метод. вказівки / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 52 с.

Пропонується система практичних занять та навчально-методичний коментар до них з курсу історії зарубіжної літератури для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія, за спеціальністю «Переклад» (освітньо-кваліфікаційний рівень 6.020303 Бакалавр з філології). У методичному посібнику розроблено питання для самостійної роботи студентів, програмові вимоги, комплексні контрольні завдання, навчальні контролюючі тести, словник літературознавчих термінів, список літератури та джерел.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved