Ви є тут

Історія зарубіжної літератри

Дербеньова, Л. В. Історія зарубіжної літератри : конспект лекцій. Німецькомовна література першої половини XX століття / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 98 с.

Обсяг і зміст матеріалу, що увійшов до конспекту лекцій, відповідає вимогам робочої програми з дисципліни «Історія зарубіжної літератури». Конспект лекцій містить вступ,
основний текст та контрольні запитання для перевірки засвоєння лекційного матеріалу студентами. Запропоновано перелік основної та додаткової літератури, що є необхідною для вивчення та опанування навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури». Призначений для фахівців напряму підготовки 6.020303– «Філологія»

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved