Ви є тут

Літературознавство

Сучасна література країн, мови яких вивчаються


Дербеньова, Л. В. Сучасна література країн, мови яких вивчаються : навч.-метод. комплекс / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 25 с.

Навчально методичний комплекс з сучасної літератури країн, мови яких вивчаються для студентів спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з сучасної літератури країн, мови яких вивчаються для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності. Комплекс затверджено на засіданні кафедри перекладу.

Історія зарубіжної літератури


Дербеньова, Л. В. Історія зарубіжної літератури : навч.-метод. комплекс / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 32 с.

Навчально-методичний комплекс з історії зарубіжної літератури мови для студентів спеціальності "Переклад" розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців напряму "Філологія" за спеціальністю "Переклад". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Комплекс затверджено на засіданні кафедри перекладу.

Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст.


Дербеньова, Л. В. Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. : конспект лекцій / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 71 с.

Курс лекцій пропонується для проведення практичних занять з дисципліни “Історія зарубіжної літератури”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців напряму “Філологія” за спеціальністю “Переклад”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання .

Історія зарубіжної літератури кінця XIX - початку ХХ ст.


Дербеньова, Л. В. Історія зарубіжної літератури кінця XIX - початку ХХ ст. : конспект лекцій / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 65 с.

Курс лекцій пропонується для проведення практичних занять з дисципліни “Історія зарубіжної літератури”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців напряму “Філологія” за спеціальністю “Переклад”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Історія зарубіжної літератури (романтизм)


Дербеньова, Л. В. Історія зарубіжної літератури (романтизм) : методичні вказівки / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 40 с.

Методичні вказівки розроблені для проведення практичних занять з дисципліни “Історія зарубіжної літератури”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців напряму “Філологія” за спеціальністю “Переклад”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved