Ви є тут

Геологія

Регіональна геологія


Гоптарьова, Н. В. Регіональна геологія : методичні вказівки / Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 48 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни “Регіональна геологія” для студентів напряму підготовки 6.040103 - «Геологія». У методичних вказівках наведено зміст занять з дисципліни, рекомендовано літературні джерела навчальної інформації, надано методичні поради до вивчення кожного розділу дисципліни, розроблено запитання для самоконтролю. Методичні вказівки призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни “Регіональна геологія” студентами очної та заочної форм навчання.

Регіональна геологія


Гоптарьова, Н. В. Регіональна геологія : лабораторний практикум / Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 30 с.

У практикумі висвітлено найбільш важливий матеріал з тектонічного районування територій світу. Виділені основні структурні елементи областей різних епох складчастості. Наведені основні риси геологічної будови та особливості розповсюдження родовищ корисних копалин. Наведено порядок проведення лабораторних робіт.

Геологія і геоморфологія


Гоптарьова, Н. В. Геологія і геоморфологія : метод. вказівки / Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 59 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни “Геологія і геоморфологія” для студентів напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». У методичних вказівках наведено зміст занять з дисципліни, рекомендовано літературні джерела навчальної інформації, надано методичні поради до вивчення кожного розділу дисципліни, розроблено запитання для самоконтролю.

Геологія і геоморфологія


Стельмах, О. Р. Геологія і геоморфологія : лабораторний практикум / О. Р. Стельмах, Н. В. Гоптарьова, М. І. Чорний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 98 с.

Даний лабораторний практикум розроблений відповідно до програм курсів "Геологія з основами геоморфології" та "Геологія і геоморфологія" для студентів напрямів підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" і 6.080101 - "Геодезія, картографія та землеустрій" і містить методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліни „Геологія і геоморфологія”.

Геологія і геоморфологія


Стельмах, О. Р. Геологія і геоморфологія : конспект лекцій / О. Р. Стельмах, Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 149 с.

Конспект лекцій складений відповідно до робочої програми дисципліни «Геологія і геоморфологія» для студентів напряму підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій». В конспекті розглянуті закономірності формування рельєфу земної поверхні і умови, що впливають на переміщення і локалізацію мінеральних мас. Розкриті методи геоморфологічних досліджень та побудови геоморфологічних карт.

Геологія з основами геоморфології


Гоптарьова, Н. В. Геологія з основами геоморфології : метод. вказівки / Н. В. Гоптарьова, М. І. Чорний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 68 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни "Геологія з основами геоморфології" для студентів напрямку підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved