Ви є тут

Грунтознавство

Ґрунтознавство


Орфанова, М. М. Ґрунтознавство : лабораторний практикум для студ. спец. 183 - "Технологія захисту навколишнього середовища" денної та заочної форм навчання / М. М. Орфанова, Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 58 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення та виконання лабораторних занять з дисципліни "Ґрунтознавство". Лабораторний практикум розроблено згідно з робочою програмою дисципліни Ґрунтознавство" для студентів спеціальності 183 - "Технологія захисту навколишнього середовища" денної та заочної форм навчання.

Ґрунтознавство


Орфанова, М. М. Ґрунтознавство : лабораторний практикум для студ. спец. 101 - "Екологія" денної та заочної форм навчання / М. М. Орфанова, Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 58 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення та виконання лабораторних занять з дисципліни "Ґрунтознавство". Лабораторний практикум розроблено згідно з робочою програмою дисципліни Ґрунтознавство" для студентів спеціальності 101 - "Екологія" денної та заочної форм навчання.

Інженерна геологія та геофізика


Стельмах, О. Р. Інженерна геологія та геофізика : конспект лекцій / О. Р. Стельмах. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 168 с.

У конспекті лекцій наведені основні положення інженерної геології, описані екзогенні процеси та їх вплив на будівельні характеристики порід, методика інженерно-геологічних досліджень при проектуванні міст, будівель, споруд, транспортних магістралей, гідровузлів.

Інженерна геологія та геофізика


Стельмах, О. Р. Інженерна геологія та геофізика : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Стельмах, Я. І. Лопушняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 58 с.

В методичних вказівках наведено зміст занять з дисципліни, рекомендовані літературні джерела, надані методичні поради до вивчення кожного розділу.

Інженерна геологія та геофізика


Стельмах, О. Р. Інженерна геологія та геофізика : лабораторний практикум / О. Р. Стельмах, Я. І. Лопушняк. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 77 с.

В практикумі наведено зміст лабораторних занять, літературні джерела, надані методичні поради до виконання кожної роботи, розроблені запитання для самоконтролю.

Грунтознавство


Орфанова, М. М. Грунтознавство : конспект лекцій / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 64 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні знання з ґрунтознавства, охорони та раціонального використання ґрунтів. Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Ґрунтознавство". Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved