Ви є тут

Метеорологія

Основи гідрометеорології і кліматології


Архипова, Л. М. Основи гідрометеорології і кліматології : лабораторний практикум / Л. М. Архипова, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 27 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Основи гідрометеорології і кліматології». Розкриває основні поняття, закономірності, елементи динаміки атмосферних явищ, природних вод і їх якісного складу. Практикум містить роботи, які проводять з метою засвоєння основного матеріалу предмету та вивчення основних понять, закономірностей, елементів динаміки атмосферних явищ, природних вод і їх якісного складу. Призначено для студентів очної та заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» 6.140103 - Туризм.

Основи гідрометеорології і кліматології


Архипова, Л. М. Основи гідрометеорології і кліматології : лабораторний практикум / Л. М. Архипова, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 32 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Основи гідрометеорології і кліматології». Розкриває основні поняття, закономірності, елементи динаміки атмосферних явищ, природних вод і їх якісного складу. Лабораторний практикум містить роботи, які проводять з метою засвоєння основного матеріалу предмету та вивчення основних понять, закономірностей, елементів динаміки атмосферних явищ, природних вод і їх якісного складу. Призначено для студентів очної та заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» 6.140103 - Туризм.

Метрологія і стандартизація


Миндюк, В. Д. Метрологія і стандартизація : метод. вказівки / В. Д. Миндюк, П. М. Райтер, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 30 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни „Метрологія і стандартизація”. Розроблені відповідно до чинного навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни і призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій”.

Основи гідрометеорології і кліматології


Консевич, Л. М. Основи гідрометеорології і кліматології : конспект лекцій / Л. М. Консевич. - Івано-Франківськ : Факел, 2007. - 124 с.

Містить конспективні положення по вивченню дисципліни “Основи гідрометеорології і кліматології” і призначений для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання.

Метеорологія і кліматологія


Консевич, Л. М. Метеорологія і кліматологія : лабораторний практикум / Л. М. Консевич, М. М. Приходько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 68 с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності 7.070801 – екологія та охорона навколишнього середовища.

Основи гідрометеорології і кліматології


Консевич, Л. М. Основи гідрометеорології і кліматології : практикум / Л. М. Консевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 69 с.

Містить практичні завдання по вивченню дисципліни “Основи гідрометеорології і кліматології” і призначений для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved