Ви є тут

Гідрологія

Екологічна гідрогеологія : методичні вказівки


Манюк, О. Р. Екологічна гідрогеологія : метод. вказівки / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 15 с.
У методичних вказівках наведено план-програму дисципліни "Екологічна гідрогеологія" та рекомендації з вивчення окремих тем, запитання для самоперевірки знань. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни зазначеної вище. Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю "інженерна геологія та гідрогеологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Екологічна гідрогеологія : практикум


Манюк, О. Р. Екологічна гідрогеологія : практикум / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 66 с.
Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Екологічна гідрогеологія". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни зазначеної вище. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю - "Інженерна геологія та гідрогеологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Екологічна гідрогеологія : конспект лекцій


Манюк, О. Р. Екологічна гідрогеологія : конспект лекцій / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 60 с.
У конспекті шляхом засвоєння окремих тем розглядаються природні умови залягання підземних вод, а також ступінь впливу техногенного навантаження на стан підземних вод. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Екологічна гідрогеологія". Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 101- "Науки про землю". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Гідрологія


Архипова, Л. М. Гідрологія : лаб. практикум / Л. М. Архипова, Т. В. Кундельська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 47 с.

Лабораторні роботи спрямовані на закріплення теоретичних знань лекційного курсу у галузі загальної гідрологіїю. Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Гідрологія”. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

Гідрологія


Архипова, Л. М. Гідрологія : практикум / Л. М. Архипова, Т. В. Кундельська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 56 с.

Практичні роботи спрямовані на закріплення теоретичних знань лекційного курсу у галузі загальної гідрології. Практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Гідрологія”. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

Основи гідрогеології та інженерної геології


Дубей, Н. В. Основи гідрогеології та інженерної геології : лаб. практикум / Н. В. Дубей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 33 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи гідрогеології та інженерної геології». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.040103 «Геологія» зі скороченим терміном навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved