Ви є тут

Інженерна геологія

Інженерна геологія


Стельмах, О. Р. Інженерна геологія : Конспект лекцій / О. Р. Стельмах. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 155 с.

У конспекті лекцій наведені основні положення інженерної геології, описані екзогенні процеси, їх вплив на будівельні характеристики порід. Описані види інженерно-геологічних досліджень при різних видах діяльності: проектування міст, будівель і споруд, магістралей, гідровузлів. Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни “Інженерна геологія” для студентів напряму підготовки “Будівництво” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Конспект призначений студентам вищих навчальних закладів для самостійної роботи при вивченні дисципліни за напрямком підготовки «Будівництво.

Інженерна геологія та геофізика


Лопушняк, Я. І. Інженерна геологія та геофізика : методичні вказівки / Я. І. Лопушняк. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 19 с.

В методичних вказівках наведено теми курсових робіт, зміст і структура курсової роботи, літературні джерела, надані методичні поради до виконання і оформлення.

Інженерна геологія з основами гідрогеології


Стельмах, О. Р. Інженерна геологія з основами гідрогеології : конспект лекцій / О. Р. Стельмах. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 168 с.

У конспекті лекцій наведені основні положення інженерної геології і гідрогеології, описані екзогенні процеси, їх вплив на будівельні характеристики порід. Описана специфіка інженерно-геологічних досліджень при проектування міст, будівель і споруд, транспортних магістралей, гідровузлів.

Інженерна геологія з основами гідрогеології


Стельмах, О. Р. Інженерна геологія з основами гідрогеології : лабораторний практикум / О. Р. Стельмах, Я. І. Лопушняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 81 с.

В практикумі наведено зміст лабораторних занять, літературні джерела, надані методичні поради до виконання кожної роботи, розроблені запитання для самоконтролю.

Інженерна геологія з основами гідрогеології


Стельмах, О. Р. Інженерна геологія з основами гідрогеології : методичні вказівки / О. Р. Стельмах. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с. -

В методичних вказівках наведено зміст занять з дисципліни, рекомендовані літературні джерела, надані методичні поради до вивчення кожного розділу, розроблені завдання на контрольну роботу.

IFNTUNG 2014. All rights reserved